Internet Archive BookReader

Tsu shmeykhlen un tsu lakhn a zamlung fun 50 umorisṭishe monologn un freylikhe mayśe'lekh fun Ameriḳanem Yidishn lebn ṿos zenen ershinen in Yidishe tsayṭungen fun Nyu Yorḳ